Zniżki i koncesje zakaz zatrudniania w porze nocnej a godzinach nadliczbowych (nie dotyczy do etatowców, którym, w ciągu ich zgodą, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub w momencie jego braku sprawujący kontrolę wyrazi zgodę na czynnikiem w całym wymiarze okresu pracy); akt prawny do pobocznej przerwy w pracy na gimnastykę albo wypoczynek:

 

15 min wliczane do okresu pracy

blokiAkt prawny do zwolnienia od roboty z prowadzeniem prawa aż do wynagrodzenia dla uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym - w wymiarze aż do 21 dzionki roboczych, nie częściej aniżeli raz w roku; akt prawny do zwolnienia od roboty z prowadzeniem prawa aż do wynagrodzenia dla wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych albo usprawniających, jak i również uzyskania urządzenia ortopedycznego albo jego sanacji, jeżeli operacja te nie mogą egzystować wykonane abstrahując od godzinami roboty; wynagrodzenie w ciągu czas zwolnień od roboty oblicza się jak równowartość pieniężny w ciągu urlop wypoczynkowy. Osoby ze znacznym albo umiarkowanym stanem niepełnosprawności posiadają dodatkowe koncesje: obniżony aspekt czasu roboty; czas roboty osoby spośród niepełnosprawnością ze znacznym a umiarkowanym stanem niepełnosprawności nie może naruszać 7 godzin na dobę i trzydziestu pięciu godzin tygodniowo.

Obowiązuje od chwili dnia następującego po wprowadzeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Przepisu owego nie wykorzystuje się, gdyby na konkluzja osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania etatowców lub w momencie jego braku sprawujący kontrolę nad tej osobą wyrazi na owo zgodę.

Kodeks Karty Nauczyciela nie określają zasad obniżania wymiaru pensum.

Przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym aspekcie zajęć jest dozwolone obniżyć tygodniowy obowiązkowy aspekt godzin zleceń, oraz dar i badania tego usunięcia może nazwać organ dydaktyk placówkę. Zachowana powinna pozostać zasada, iż obniżenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nie może doprowadzić zmniejszenia zadowolenia i ograniczenia innych uprawnień;

UWAGA! Nauczycielom nie przysługuje dodatkowy wakacje w aspekcie 10 dzionki roboczych w roku kalendarzowym. Kodeks ww. ustawy stanowią, iż nie przysługuje on jednostce uprawnionej aż do urlopu wypoczynkowego w aspekcie przekraczającym 26 dni wstępnych.

O platformach dźwigowych dla nauczycieli niepełnosprawnych czytaj tutaj.

Nowy artykuł: Platforma schodowa niebezpieczna dla mieszkańców spółdzielni