Wciąż spotykamy miejsca i budynki, w tym również obiekty użyteczności publicznej, które nie do końca przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na częste oszczędności, również w dziedzinie dostosowania budynku do potrzeb niepełnosprawnych w obiektach w których występuje kilka kondygnacji połączonych schodami nie wyposaża się ich w windy dla niepełnosprawnych. Stosowanie odpowiednich urządzeń mających na celu niedrogie dostosowanie budynków do potrzeb niepełnosprawnych pozwala na dostosowanie budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Windy schodowe niwelują utrudnienia dla niepełnosprawnych w starym budownictwie

Współczesne zasady projektowania budynków użyteczności publicznej wymaga zamontowania odpowiednich urządzeń pozwalających na sprawne i samodzielne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po całym obiekcie. Między innymi dlatego współcześnie w budynkach nie spotykamy już zbędnych progów a wejścia do budynków projektowane są w taki sposób aby możliwy był do niego dostęp z poziomu parteru (ziemi, gruntu, chodnika). W innych przypadkach zawsze stosuje się odpowiednio wyprofilowane podjazdy dla niepełnosprawnych.

Odpowiedniego przygotowania wymagają również wnętrza pomieszczeń, szczególnie w budynkach wielokondygnacyjnych. Powszechnym jest, że zawsze w budynkach występować muszą schody. Nawet w najbardziej nowoczesnych i zabezpieczonych przez uszkodzeniem szyb widny budynkach schody występować muszą przez względy bezpieczeństwa.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakie muszą spełniać budynki aby można je odebrać (między innymi przez straż pożarną) wyróżnione w prawie są odpowiednie środki, drogi ewakuacyjne, obejmujące również schody.

§ 244.

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spoczników ze stopniami,

2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni określonych w § 69 ust. 6.

oraz:

Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące z tego poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą).

2. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym.

W współczesnych budynkach publicznych, oraz mieszkaniowych wysokościowych stosowane są powszechnie windy osobowe umożliwiające poruszanie się osób np. na wózkach inwalidzkich.

(zobacz więcej na tej stronie)

Windy schodowe są dofinansowane

W starszych obiektach pozbawionych wind, a służących jako obiekty publiczne powinno się stosować odpowiednie urządzenia techniczne pozwalające na odpowiednie poruszanie się osób niepełnosprawnych. Ponieważ montaż dźwigów osobowych jest bardzo drogi w wielu obiektach nie stosuje się tego rozwiązania. Kolejnym czynnikiem który wpływa na braki w instalowaniu windy osobowej są specjalne uwarunkowania danego obiektu - często stare budynki objęte są nadzorem konserwatora budynków, a jako zabytki wszelka ingerencja w ich konstrukcję wymaga szczegółowej analizy przez konserwatora.

Często nie uzyskanie zgody nie oznacza, że budynku nie można dostosować innymi środkami do potrzeb niepełnosprawnych. Stosowanie rozwiązań takich jak windy schodowe zwykle jest tańsze niż dźwigi osobowe, a w porozumieniu z konserwatorem zabytków zwykle umożliwia zastosowanie tych rozwiązań w  większości budynków, również tych bardzo starych.

Obiekty które zdecydują się na zastosowanie odpowiednich środków pomocy dla niepełnosprawnych i zdecydują się na zlikwidowanie barier architektonicznych przez zastosowanie odpowiednich urządzeń mogą liczyć na dofinansowanie ze środków PFRON.