Ważnym elementem każdego budynku bez którego przebywanie w nim będzie utrudnione a sam budynek nie może być dopuszczony do użytku będą instalacje sanitarne i grzewcze. Stosowanie we współczesnych budowach mieszkaniowych przez developerów technik grzewczych opartych na ekologicznych źródłach ciepła ma zastosowanie nie tylko ekonomiczne, ale też dzięki rozwojowi technik grzewczych pozwala na znaczące oszczędności.

orurowanie instalacji

Ogrzewanie domu

Instalacje grzewcze powszechne są w budownictwie od momentu osiedlania się i budowania stałych domostw. Dzięki paleniskom jakie służyły do ogrzewania domostw na początku naszych cywilizacji można było osiedlać się na stałe na szerokościach geograficznych niedostępnych wcześniej z uwagi na mroźne zimy.

Osiedlanie się jest związane z ogrzewaniem po dzień dzisiejszy. Zmienił się jednak sposób dostarczania ciepła do domów. Wprowadzenie centralnego ogrzewania jako podstawowego sposobu ogrzewania mieszkań to zasługa modernizmu. Chociaż pierwsze instalacje ciepłownicze wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym istniały jeszcze w XX leciu międzywojennym to sprawne wykorzystanie na dużą skalę przypadło w latach 50 i 60. Wspólne kotłownie dostarczały ciepłej wody do bloków a z czasem i do kamienic mieszkalnych i domów prywatnych, jednocześnie redukowały ilość spalin w otoczeniu. Miasto Kraków jest przykładem jak mieszany system grzewczy oparty jednocześnie na dużym zagęszczeniu mieszkaniowym oraz różnorodności w istniejących systemach grzewczych w miastach wpływa współcześnie na niską jakość życia w Krakowie. Niska emisja, czyli obecność starych kotłów grzewczych wykorzystywanych do grzania w kamienicach odbija się negatywnym wpływem na zanieczyszczenia powietrza.

Centrale ogrzewanie było powszechnie wykorzystywane w Polsce w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych i domach prywatnych projektowanych na nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych jednorodzinnych. Miejskie kotłownie obecne są do dzisiaj w większości miast gdzie znajdują się blokowiska. Właściciele mieszkań w blokach mają zdecydowanie mniejszy wybór jeżeli chodzi o techniki grzewcze – są uzależnieni od ciepła systemowego. Posiadacze domów prywatnych, gdzie istnieje wybór przyłączenia do sieci miejskiej lub wykorzystania samodzielnego kotła C.O. często rezygnowali z ciepła z kotłowni w latach 90. Okres ten charakteryzował się dużym wzrostem cen za energię cielną w porównaniu do cen pali kopalnych. Wiele domów wyposażyło się w ogrzewanie węglem lub gazem.

Sprawność pieców CO pozostawia wiele do życzenia

Każde urządzenie wykorzystujące do pracy ciepło – czy to kotły, czy silniki spalinowe posiadają ograniczoną zdolność wykorzystania całej energii uwolnionej podczas spalania paliwa. Palenie w piecu oznacza często dostarczanie ciepła nie tylko do domu, ale również do atmosfery – sprawność w tym przypadku wynosi często 50%.

pobór ciepła w ciągu dnia rozkładWspółczesne techniki grzewcze wykorzystują uzyskane ze spalania ciepło do ogrzania nie tylko instalacji kaloryferów jak miało to miejsce pierwotnie, ale wykorzystuje nowoczesne rozwiązania zastosowane w kotłach C.O. do dogrzania kolejnych obiegów wody. Często woda z płaszcza trafia do zasobnika wody użytkowej. Odpowiednia konstrukcja tego urządzenia pozwala na zachowanie zgromadzonego ciepła z pieca pod nieobecność użytkowników. Podczas gdy spalanie jest zawsze procesem ciągłym wymagającym podtrzymanie przez dostarczanie paliwa – tak wykorzystanie ciepłej wody w domu jest już procesem rozłożonym w czasie.

Zasobniki są buforem wykorzystującym ciepło ze spalania do dodatkowych celów użytkowych. Dzięki dobraniu odpowiedniej wielkości zasobnika C.W.U.   można nagrzać pod nieobecność domowników ilość wody jaka zostanie wykorzystana przez pozostały czas przebywania w mieszkaniu. Podtrzymanie ciepła grzewczego wodę w grzejnikach i kranie podczas dnia może być zmniejszone a odpowiednia ilość i temperatura wody użytkowej z zasobnika wystarczy do zaspokojenia potrzeb domowników.