Wykorzystanie istniejącej instalacji grzewczej do ogrzania wody użytkowej w domu to jeden z wiodących trendów w przypadku poprawy ekonomiki ogrzewania gospodarstw domowych. Same ogrzewanie przy udziale instalacji Centralnego ogrzewania jest bowiem zdecydowanie mało efektywne, ponieważ zdecydowanie większa część ciepła a więc i wytworzonej energii zostaje bezpowrotnie utracona.

Instalacje ciepłej wody użytkowej w domach prywatnych

Jednym z podstawowych źródeł dostarczania ciepła do gospodarstw domowych jest w Polsce spalanie węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania. Przy pomocy tego źródła ogrzewanych jest około 70% gospodarstw domowych. Poniżej dane z raportu:

 

„Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej następuje z nieco niższym udziałem kotłów węglowych (ogółem 52,8% budynków), co jest skutkiem korzystania z bojlerów elektrycznych (11,2% domów) oraz instalacji solarnych (5,2% domów). Oznacza to m.in. że ponad 0,5 mln domów korzysta z bojlerów elektrycznych, które generują wysokie koszty eksploatacyjne. Wysokie pozostaje także wykorzystanie kotłów węglowych (52,8% domów), co w przypadku wielu z nich wiąże się także z wysokimi kosztami eksploatacji, gdyż sprawność pracy poza sezonem grzewczym znacznie się obniża (wysokie straty rozruchowe i postojowe). „

Instalowanie kotłów zasilanych na inne źródła energii takie jak gaz czy olej opałowy wydają się jednak zdecydowanie bardziej kosztowne aniżeli korzystanie z klasycznego kotła na węgiel. Szczególnie ważne wydają się tutaj być również koszty zmiany samej instalacji, oraz kotłów, których koszta są znaczące. Pewnie dlatego coraz częściej gospodarstwa domowe starają się wykorzystywać istniejące kotły grzewcze do wsparcia ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Możliwości grzewczych jest kilka najbardziej efektowny i jednocześnie minimalizujący straty okazuje się system wykorzystujący płaszcze wodne w kotłach centralnego ogrzewania. Woda użytkowa ogrzana w płaszczu gromadzona jest w zasobniku ciepłej wody i wykorzystywana przez domowników w miarę potrzeb – do kuchni, łazienki oraz pozostałych pomieszczeń – współpraca systemu podgrzewania wody użytkowej w zasobniku CWU oraz instalacji grzewczej C.O. pozwala wyeliminować konieczność korzystania z pieców gazowych.

Zbiornik nierdzewny – podstawowy element w instalacjach CWU

Podstawowym elementem instalacji ciepłej wody są odpowiednie zasobniki ciepłej wody. Wyposażone w odpowiednie instalacje możliwe jest odpowiednie wyposażenie instalacji w przypadku zasobników nierdzewnych. Odpowiednie zbiorniki to nie tylko te wyposażone w dobrej jakości karbowany płaszcz, ale również należy odegrać odpowiednie wykonanie poszczególnych elementów – zbiornika nierdzewnego.

Wykorzystanie odpowiedniego zestawu zbiornika do gromadzenia ciepłej wody umożliwia poza gromadzeniem wody z płaszcza wodnego (zobacz link) również gromadzenie wody ogrzanej w instalacjach solarnych (zobacz link). Odpowiednie solary oraz odpowiednie nasłonecznienie w ciągu dnia pozwala często na niekorzystanie z ogrzewania węglowego w chłodniejsze (ale nie mroźne) dni oszczędzając zużycie tego surowca.